Zaakwaarneming politie

De politie heeft noodherstel laten uitvoeren of uw woning laten openen door Uniglas.

Wat er is gebeurd

De politie is in of bij de woning geweest en heeft geconstateerd dat de deuren en/of ramen niet meer konden worden afgesloten. De politie is wettelijk verplicht in het kader van de zaakwaarneming uw woning en/of pand weer deugdelijk af te sluiten. De politie heeft aan Uniglas de opdracht gegeven voor noodherstel.

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het herstel. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit geen alledaagse situatie voor u is, hechten wij eraan u zo goed mogelijk te informeren. Hieronder vindt u zodoende verdere uitleg.

onderdeel van de uninu groep

Waarom het is gebeurd

De politie is in of bij uw woning geweest in verband met één of meer van de volgende redenen: 

Contact met de politie

De exacte reden kunt u terugvinden in de flyer “Informatie na openen/afsluiten pand” die de politie bij u heeft achtergelaten. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer: 


Het nummer van de politie

Veel gestelde vragen:

De rol van Uniglas

De politie geeft opdracht aan Uniglas voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn voor het openen en/of afdichten van ramen en deuren. Uniglas voert deze werkzaamheden landelijk uit voor de politie.

Uw woning is met een noodvoorziening afgesloten. U dient zelf voor definitief herstel te zorgen, de kosten hiervan zijn voor rekening van de bewoner/eigenaar van de woning. Als u eigenaar bent kunt u zelf een hersteller inschakelen. Heeft u een huurwoning? Dan dient u contact op te nemen met de verhuurder.

Waarom moet ik zelf betalen?

Dit is wettelijk zo geregeld. Wij brengen de gemaakte kosten voor het openen en/of afdichten van ramen en/of deuren bij u in rekening op basis van artikel 6:198 en artikel 6:200 van het Burgerlijk Wetboek (zie het kopje downloads). In de genoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek wordt de term zaakwaarneming uitgelegd.

Uniglas factureert over het algemeen aan de eigenaar van het pand waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Vergoed de verzekering mijn kosten

In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door uw verzekeraar. Deze kan u vertellen of de kosten worden vergoed. U blijft echter wel in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur. Nadat u de factuur aan ons heeft voldaan, kunt u deze eventueel indienen bij uw verzekeraar. Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat wij gerechtigd zijn om bij het niet tijdig betalen van de rekening extra kosten in rekening te brengen.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over het handelen van de politie en de aanleiding daartoe, dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Zorgt u ervoor dat u, voor een spoedige afhandeling van uw vragen, de Flyer “Informatie na openen/afsluiten pand”  van de politie bij de hand heeft.

Wilt u meer informatie over Uniglas?
Neem dan contact op via telefoonnummer  088-8640099.

Bekijk hier de politieflyer en de wetsartikellen.